Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


 

 

ปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562 (มติย่อ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2562 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

 

ปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2563 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2563 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

 

ปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2564 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2564 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2564 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2564 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2564 (มติย่อ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564  

 

ปี พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 9/2565 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 (มติย่อ) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 (มติย่อ) ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811-128, 043-602-053

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา