Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศ     
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (อ่าน 161)
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (อ่าน 222)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อ่าน 170)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นตาแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชา (อ่าน 141)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นตาแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชา ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ (อ่าน 169)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ.2563 (อ่าน 145)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 (อ่าน 142)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (อ่าน 37)
ขั้นตอนการปิดหลักสูตร (อ่าน 33)
ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (อ่าน 43)
แนวทางการจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ (อ่าน 160)
กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ (อ่าน 126)
ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ (อ่าน 350)
ประชาสัมพันธ์การประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (อ่าน 424)
  กิจกรรม     
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขับเคลื่อนหลักสูตรมาตรฐานสากล Business and Technology Education Council (BTEC)  (อ่าน 14)

 


ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811-128, 043-602-053

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา