ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย       ขั้นตอนการปิดหลักสูตร       ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง       แนวทางการจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ       กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ       ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ       ประชาสัมพันธ์การประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน       ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564       ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564       สำนักงาน ป.ป.ช. นำส่งรายงานสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561      
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER