ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย       ขั้นตอนการปิดหลักสูตร       ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง       แนวทางการจัดการศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ       กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ       ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการฯ       ประชาสัมพันธ์การประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน       ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564       ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564       สำนักงาน ป.ป.ช. นำส่งรายงานสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561      
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
จัดเรียงกระทู้ตาม :
  ประเภทกระทู้   มุมจัดการด้านความรู้    
   ค้นหากระทู้ :
แสดงข้อมูลหัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ ความเห็น เข้าชม โพสต์ล่าสุด
ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล หัวข้อกระทู้ : ในระบบ !!!
มีข้อมูลทั้งหมด  0  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/0

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  กระทู้ที่ตอบแล้ว      =  กระทู้ที่ยังไม่ตอบ
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER