Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2563 งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Non-Degree
  หมวด  กิจกรรม   วันที่ประกาศ  27-01-2564
งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Non-Degree
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Non-Degree” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วิทยากรในการดำเนินการอบรมโครงการฯ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สำหรับหลักสูตร Non-Degree เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ในสถานประกอบการและได้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและการสร้างงานให้กับตนเองได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว อีกทั้งสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง สามารถแข่งขันระดับชาติและนานาชาติได้
ดังนั้น งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Non-Degreeขึ้น โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจในหลักสูตรประเภท Non-Degree และสามารถจัดทำหลักสูตร Non-Degree ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ และเพื่อสร้างอัตรากำลังที่มีศักยภาพสูงทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อความต้องการของการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ S-Curve
 
 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม
  โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ICDL) 
  โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 วิถีใหม่ (New normal) 
  วันที่ 9 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้รับโล่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานประจำ 
  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2563 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Competency-based Curriculum 


ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811-128, 043-602-053

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา