Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2563 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Competency-based Curriculum
  หมวด  กิจกรรม   วันที่ประกาศ  27-01-2564

       เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2563  ที่ผ่านมา  งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินโครงการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Competency-based Curriculum  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง เวลา 09.30 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
         1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตหรือผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

         2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
        3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับทราบและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบฐานสมรรถนะ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Competency based สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 
        ด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาควรมีการทบทวนหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับการผลิตบัณฑิต และควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเชิงลึกตามความต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านคุณลักษณะนี้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันการศึกษา

       โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทำหลักสูตร Competency-based การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านคุณลักษณะ

       
       ฝึกปฏิบัติการ แบบกลุ่ม จัดทำหลักสูตร Competency-based โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ, อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ และ อาจารย์วรงค์  ภาวระ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ดำเนินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการจัดทำหลักสูตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

     ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม   

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม
  โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ICDL) 
  โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564 วิถีใหม่ (New normal) 
  วันที่ 9 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้รับโล่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานประจำ 
  วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2563 งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร Non-Degree 


ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811-128, 043-602-053

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา