Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

พรบ./ข้อบังคับ/ ประกาศ/ระเบียบ


พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

   - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 

   - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 

 

    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2560 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562 

   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

   ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2560 

   ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560 

   ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

   ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

   ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชา พ.ศ.2563  

    - ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2564  

   - ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

   - ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสวิชาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 

   - ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

   - ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบ   โอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559    

   ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา   พ.ศ.2560 

   - ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ. 2560 

 

ประกาศกระทรวง

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

 

หนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

- หนังสือที่ อว 0209.5/ว23785 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด 

 

 

ระเบียบ/ ประกาศ/ ข้อบังคับ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ งานทะเบียนและประมวลผลขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811-128, 043-602-053

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา