Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภาระกิจงาน


วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมวิชาการ บริหารหลักสูตร สู่มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ"


พันธกิจ
    1. พัฒนาระบบและกลไกมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานการศึกษา
    3. ประสานงานร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนพัฒนางานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ภารกิจงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. กำกับติดตาม และตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา และก่อนเสนออนุมัติสภามหาวิทยาลัย
    2. จัดทำและพัฒนาคู่มือการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
    3. ให้คำปรึกษางานหลักสูตร เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบรับทราบหลักสูตร (CHECO) 
    4. ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ให้เป็นไปเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
    5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
    6. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อขอรับรองหลักสูตร
    7. บริการข้อมูลด้านหลักสูตรให้กับผู้มาใช้บริการ

 ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811-128, 043-602-053

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา